Webinarium för dig som arbetar på distans

Stress och distansarbete

27 april kl 12.30-16.30

 

Webinariet handlar om

 • att arbeta hemma – positivt/negativt
 • hur ensamheten kan påverka dig
 • stressfaktorer och signaler
 • bryta negativa tankemönster
 • att det är viktigt att ta hand om sig själv
 • att planera sin dag som om man är på plats
 • många tips på att hantera stress både på jobbet och privat

Kursmetoden är korta teoretiska genomgångar som varvas med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner
och övningar utifrån egna erfarenheter. Kursledaren är en erfaren utbildaren inom ämnet.

 

Anmäl dig senast den 20 april på anmalan@resurscentrum.se
Endast 1900 kr +moms
För start krävs minst 8 deltagare

Inbjudan som en PDF

 

 

 


Lyft ditt ledarskap

Inspirerande ledarskapsföreläsningar som startar med lunch.

Under våren genomförs en serie på 3 seminarier på tema ”Ledarskap i förändring”.

Varje tillfälle inleds med en gemensam lunch och fortsätter med ett seminarium

på ca 2 timmar.


Samtliga seminarier leds av Maria Nyberg från Newmountain AB,
Maria är beteendevetare/organisationsutvecklare, coach, pedagog och rektor.

Marias motto är ”lönsamhet genom hållbara värden”.

Maria jobbar tillsammans med organisationer i deras utvecklingsarbete/arbetsmiljöarbete
och stöttar i ledarskap, förändring, rehab och teamarbete.
Läs mer om Maria och Newmountain på hennes webb

 


11 mars – Självledarskap – led dig själv innan du leder andra

Att känna sig själv i sitt ledarskap är grunden för att kunna leda andra människor.
För att kunna och våga utmana sitt team krävs mod och energi, uthållighet med målet i sikte.

I denna workshop jobbar vi med Syftet/Varför vi behöver självinsikt och kunskap om oss själva.

 

Några av hållpunkter för dagen 

 • Vem är jag i mitt ledarskap?
 • Vad ger mig energi?
 • Hur fungerar jag i processer?
 • Mina styrkor – mina triggers

 

Anmäl dig senast den 28 februari, se nedan!

 


25 mars  – Framgångsrik förändringsprocess

Organisationer i ständig förändring – En sak vet vi med säkerhet i dag,
organisationer är i ständig förändring på ett eller annat sätt.

Hur kan man jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet som stöd?
Hur kan vi länka samman people och business till en framgångsrik förändringsprocess?

 

Några hållpunkter för dagen

 • Förändringsprocessen
 • Vad händer med individen, gruppen och organisationen?
 • Måste alla vara med?
 • Framgångsfaktorer i förändringsarbetet

 

Anmäl dig senast den 13 mars, se nedan!

 


15 april – Min verktygslåda

Vad behöver jag i min verktygslåda för att på ett konkret sätt kunna jobba med
förändringsprocesser i vardagen utifrån mitt uppdrag?

 

Några hållpunkter för dagen 

 • Feedback
 • Det positiva samtalet
 • Coachande samtal
 • Stressverktyg

 

Anmäl dig senast den 3 april, se nedan!

 


INFORMATION

Alla seminarier start kl 12 med lunch och
samtliga är på Högskolecentrum Garvaren.

 

Du anmäler dig fristående till varje seminarium. Välj ett, två eller alla tre.
Fristående seminarium endast 750 kr inkl lunch och fika +moms.
Anmäler du dig till alla tre betalar du endast 1950 kr +moms.

 

Anmäl dig via epost till info@ide.resurscentrum.se eller ring 0372-780010.
Senast 28 februari till seminarium 1
Senast 13 mars till seminarium 2
Senast 3 april till seminarium 3
Glöm inte ange ev matallergi.

VÄLKOMNA!