Projektledarutbildning med inriktning mot metodiken i projektarbetet.
Utbildningen passar nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och
även alla som arbetar i eller med projekt.

 

Kursinnehåll

  • Projekt som arbetsform
  • Vad är ett projekt, projektdefinition? Behov/kundnytta/kund?
  • Bakgrund, gruppens sammansättning, grundläggande struktur i ett projekt
  • Syfte och mål med projektet
  • Förståelse för projektmålen och hur skall vi nå dessa – projektdirektiv
  • Organisationen i projektet, roller ansvar
  • Olika verktyg i projektet som; riskanalys, projektplan/tidsplan, intresseanalys och kommunikationsplan
  • Rapport och avsluta projekt
  • Utvärdera projekt
  • Teori varvas med projektövning

 

Kurslängd: 2 dagar

 

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10
eller kurs@ircljungby.se

 

Intresseanmälan