1986 bildade 12 företag, tillsammans med Ljungby kommun, ResursCentrum för att förstärka det lokala näringslivet med kompetens. Ett nyföretagarcentrum för att tillvarata och utveckla företagsidéer startade några år senare vid namn IdéCentrum. 1996 fusionerades de båda bolagen och antog företagsnamnet Idé & ResursCentrum i Ljungby AB.

På bolagsstämman i juni 2021 togs beslut om att ändra bolagets namn till IRC Ljungby AB och en ny logga tillkom samtidigt.

Verksamheten har vuxit och arbetsområden har tillkommit. Idag har IRC 11 anställda och ca 60 medlemsföretag. (2021)

Vi bedriver yrkeshögskola under namnet IRC Yrkeshögskola, läs mer på www.ircyh.se

Vi marknadsför våra IT-tjänster under namnet Ljungby Bredband, läs mer på www.ljungbybredband.se