1986 bildade 12 företag, tillsammans med Ljungby kommun, ResursCentrum för att förstärka det lokala näringslivet med kompetens. Ett nyföretagarcentrum för att tillvarata och utveckla företagsidéer startade några år senare vid namn IdéCentrum. 1996 fusionerades de båda bolagen och drivs idag under företagsnamnet Idé & ResursCentrum i Ljungby AB som också kallas IRC.

Verksamheten har vuxit och arbetsområden har tillkommit. Idag har IRC 9 anställda och ca 55 medlemsföretag. (2019)

Vi bedriver yrkeshögskola under namnet IRC Yrkeshögskola, läs mer på www.ircyh.se

Vi marknadsför våra IT-tjänster under namnet Ljungby Bredband, läs mer på www.ljungbybredband.se