Teknik och Kompetenscentrum ägs av näringslivet i södra Halland och nordvästra Skåne. Deras verksamhet genomförs bland annat genom samverkan med Halmstad kommun.

 

Vi är samarbetspartner med Styrelseakademien sydost och genom vårt samarbetsavtal har alla medlemmar hos Idé & ResursCentrum rabatt på styrelseutbildningar hos Styrelseakademien sydost.
Ni hittar utbildningarna i utbildningskatalogen.

 

 

Vi samverkar också med följande företag/organisationer på flera olika sätt:

Ljungby kommun Näringsliv och utveckling

CIL – Centrum för informationslogistik

Svenska Handelskammaren

Företagarna Kronoberg och Ljungby

Ljungby Business Arena

ALMI Kronoberg

Svenskt Näringsliv