Engelska med teknisk inriktning.
Valmöjligheter finns för den tekniska inriktningen.

 

Kurslängd: 20-30 timmar, fördelat på 2 eller 3 timmar per gång

 

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10
eller info@ircljungby.se

 

Intresseanmälan