Välkommen till intressanta frukostmöten på Garvaren!

Vi som arrangerar dessa frukostmöten är

 

 

 

 

 

Höstens frukostmöten är planerade till följande dagar;
18 september, 16 oktober och 20 november 2024.

 

 

Har du tankar eller idéer kring något intressant som du skulle vilja lyssna till på ett frukostmötet
så kan du maila till samma adress där du anmäler dig, se nedan.

 

Vill du ha en personlig inbjudan till frukostmötena så mailar du till frukost@campusljungby.se

 

Varmt välkomna önskar vi som arrangerar!

 

 


Kommande frukostmöte


 

Nu har vi sommaruppehåll…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… vi ses igen den 18 september!

Onsdagen den 15 maj kl 7.00-9.00
På Garvaren i Ljungby

Frukostmingel från kl 7.00 och fram till första
programpunkt som startar ca kl 7.40

Anmäl dig här! senast den 13 maj kl 12.00

 

Bjud gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Välkommen till mötesplatsen för inspiration och nätverkande!

 

 


Nedan kan du se tidigare frukostmöten


15 maj – Framtidens vård
– fokus på innovationer och metoder

Offentlig sektor står inför stora utmaningar både när det gäller demografi
och kompetensförsörjning. Det kommer att krävas nya gemensamma
arbetssätt och ny teknik för att kunna möta morgondagens utmaningar.
Ljungby kommun och Region Kronoberg arbetar tillsammans för bästa
möjliga vård för invånaren, där samskapande ledarskap är en förutsättning
för att lyckas.

 

Målet är att kunna skifta fokus och arbeta mer aktivt med förebyggande
vård och uppföljning för att på sikt undvika ökad ohälsa i befolkningen till
exempel genom AI- teknologi och analys av hälsodata.

Morgonens talare är

Martin Myrskog, Regiondirektör, Region Kronoberg och
Jennie Vidal, Kommundirektör, Ljungby kommun.

 


17 april – Morgondagens energiproduktion är redan här
– omställning från kWh till kW

En berättelse om hur det kommer sig att vi står inför dagens utmaningar
och om framtiden går att sia om.

 

Vad kan ditt företag göra redan idag för att positionera sig inför nästa generations
energibransch? Tekniska framsteg i samklang skapar radikalt ändrade förutsättningar
men gör oss inte handlingsförlamade. Lyssna och ställ frågor för att skapa mer
trygghet i en tid av osäkerhet.

 

Vi får lyssna till Fredrik Andrén och Mathias Lindberg från företaget Voltic,
som med hjälp av battericeller tillhandahåller en hållbar energiproduktion.

 

 


20 mars – Att lyckas med kompetensförsörjningen

Att behålla kompetent personal och rekrytera nya medarbetare är
en stor utmaning för många branscher idag. Månadens frukostmöte
innehåller inspiration om hur fler kan lyckas i arbetet med att vara
en attraktiv arbetsgivare genom kontinuerlig kompetensutveckling
av medarbetarna.

 

Frida Nilsson från Polymercentrum berättar om hur de arbetar med
strategisk kompetensförsörjning och bidrar till att kompetensutveckla
plastindustrins medarbetare.


21 februari – Var inte rädd, var förberedd!

Vi vill alla känna trygghet och vara befriade från brott, hot och våld. Ljungby är enligt
mätningarna överlag en trygg kommun att bo i och idag ska vi få höra om vad som görs
och vad vi själva kan göra för att öka tryggheten och vara mer förberedd.

 

Månadens frukostmöte gästas av
Emelie Edberg, brottsförebyggande samordnare i Ljungby kommun, som
kommer att berätta om sitt arbete om bl.a trygghetsmätningen.

Hans Sjöberg, Ljungbys kommunpolis, kommer att berätta om det polisiära
arbetet som görs för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Jeanette Karlsson och Magnus Svensson, HVC, kommer att berätta om vad som
kan göras på arbetsplatsen för att förebygga och minska hot och våld. De kommer också
att dela med sig om verktyg som kan hjälpa till i den förebyggande processen.

 


2023


15 november -Tjänstepensionsmarknaden
– nyttigt att veta som du kanske inte har tänkt på!

En presentation som spanar på trender framåt, som digitalisering, prisutveckling,
transparens, ”fri” flytträtt, regelverk och hållbara medarbetare.

 

Morgonens föreläsare är Tomas Heed, Nordea Liv & Pension, som är ansvarig
för försäkringserbjudandet i Nordea Sverige. Tomas kommer också att ge oss en
bild av pensionsaffären i allmänhet och tjänstepensionsaffären i synnerhet.


18 oktober – Hållbar varumärkesstrategi
– Hur skapar du ett varumärke som kunden älskar?

Idag är hållbarhet en viktig del av konsumenternas beslutsprocess. Kunder vill veta
att de köper produkter och tjänster från företag som delar deras värderingar.
Men hur skapar du ett varumärke som är hållbart och samtidigt framgångsrikt?

Under morgonen får du höra om

  • varför är hållbarhet viktigt för varumärken?
  • hur skapar du ett hållbart varumärkeslöfte?
  • hur kommunicerar du ditt hållbara varumärke?
  • andra företags framgångshistorier

Morgonens föreläsare är Matz Magnusson, grundare av
Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling,
som kommer att dela
med sig av sina erfarenheter från att arbeta med hållbar varumärkesstrategi.

 


20 september – Utveckling av Ljungby centrum

Hur får vi till ett livfullt, levande, hållbart och attraktivt centrum?

I samarbete med Svenska Stadskärnor och aktörerna i centrum påbörjas
nu ett utvecklingsarbete för att göra Ljungby mer attraktivt.

 

Morgonens föreläsare är
Stefan Johansson, Centrumstrateg
Björn Bergman, VD Svenska stadskärnor
Inger Alfredsson, Nationell samordnare

 


17 maj – Postnord Strålfors – 100 år av innovation och utveckling
– från ett tryckeri till ett digitalt företag

Postnord Strålfors har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland med totalt
cirka 700 anställda.

Varje år hanterar företaget 900 miljoner digitala meddelanden och cirka 400 miljoner
fysiska brev i de nordiska länderna

 

Morgonens föreläsare är Lisbet Karlsson, Country Manager för Postnord Strålfors,
som kommer att beskriva resan från ett tryckeri till ett digitalt bolag och vad företaget tror
om framtidens resa.


19 april – Hållbar vattenförsörjning
– En miljon skåningar går över ån efter vatten! Hur hållbart är det?

Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för vattenförsörjning och vattenanvändning

över hela vår planet. Tretton europeiska länder hade ökenutbredning under 2022.
2018 tvingades svenska lantbrukare att tillgripa nödslakt på grund av torkan och över 100
kommuner införde bevattningsförbud.

 

40 % av Skåne hämtar sedan 35 år sitt vatten i Småland. Om åtta år är den siffran 70 %.
Är det hållbart? Ja tveklöst!

 

Kan vi stärka stad- och landperspektivet och därmed öka värdeskapandet även i andra
änden av tunneln?

 

Morgonens föreläsare är Jörgen Johansson, VD på Sydvatten.


 15 mars – Vad är egentligen AI – Artificiell Intelligens?
– vad skiljer programmering och problemlösning

Enkelt förklarat är AI förmågan att lära en maskin eller en dator att lösa
uppgifter, alltså ett datorprogram som kan utföra flexibla uppgifter, som en
människa innan bara effektivt kunde utföra med noggrannhet och uthållighet.
Lär dig mer om hur denna teknik kan användas inom din bransch.

 

Under morgonen får ni ta del av exempel på hur detta kan se ut i verkligheten,
alltså vad skillnaden är mellan en traditionell dator, AI och människa.

 

Morgonens föreläsare är Viktor Lundqvist som kommer från GIMIC.
GIMIC är ett innovativt och erfaret team med kunskap inom tillverkning och med
passion för maskininlärning och artificiell intelligens datorseende system.

 


15 feb – Kommunen har ordet – vad händer?
– Visionen utvecklas positivt…

Denna morgon gästas vi av våra politiker Magnus Gunnarsson, Lars-Ove
Johansson och Anne Karlsson som berättar om hur den politiska kartan
har format sig efter valet. Dessutom får vi höra om allt positivt som sker
helt i kommunens linje enligt visionen ”I Ljungby kommun formar vi
framtiden tillsammans mot 35.000 invånare år 2035”.

Vår kommundirektör Jennie Vidal summerar det gångna året och ger
oss blickar framåt med fokus på kommunens utvecklingsarbete.

 


2022


16 nov – Öka din IT-säkerhet genom ökad medvetenhet
– hälften av alla IT-incidenter beror på den mänskliga faktorn

En ökad mängd dataintrång har väckt oro och fått många företag att stärka sina
tekniska säkerhetslösningar för att säkra sin data. Tekniken är en kritisk del i
säkerhetstänket, men dessa åtgärder räcker inte långt utan en medvetenhet om
risker och hot hos användarna. Användarna är verksamhetens absolut största
attackyta och deras beteende är en viktig aspekt av den totala säkerhetsbilden.

 

Morgonens föreläsare är Anton Stenbäck från Nimblr och han kommer att
berätta om dessa hot och hur man kan öka medvetenheten hos användarna.

 


19 okt – Konsten att attrahera och utveckla personal
– tuff utmaning som kräver långsiktigt strategitänk

Ibland kan man tycka att det känns både svårt och utmanande att
behålla och attrahera personal.
Finns det några genvägar för att lyckas med de här utmaningarna?

Svaret är naturligtvis att det finns det, men det kräver också ett
medvetet och aktivt agerande.

 

Morgonens föreläsare Eleonor Cserpes, Head Consulting och
Anna Sjödahl, Inpeople delar med sig av tänkvärda tips och idéer
kring hur du kan arbeta och hitta bra metoder och strategier.


21 sept –  En ovanlig och spännande varumärkesresa
– med många stickspår, hållplatser, stopp och utan slutstation

Minivärlden Ljungby är ett nytt destinationsmål i Ljungby tätort och har gjort
en fantastisk resa de senaste fem åren, detta trots värmeböljor och pandemi.
TågCentralen har förvandlats från en snäv intresseförening till en bred och
kreativ tummelplats, Minivärlden, för personlig utveckling och social samvaro.

 

Under morgonen får vi höra om resan från förening till ett attraktivt turistmål som skett
med ett medvetet och långsiktigt strategiarbete till ett helt nytt varumärke i Sverige.

 

Morgonens föreläsare är Anders Billow, ordförande i föreningen Tågcentralen samt
varumärkesstrateg och kommunikationskonsult i det egna företaget Technosapiens.

 


18 maj – Är Sveriges marknad för litet?
– vidga dina affärer med andra länder

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att
hitta rätt stöd, i rätt tid. Regional exportsamverkan säkerställer ett samlat
och tillgängligt erbjudande till företag i alla branscher som vill exportera.

 

Vill du veta mer om stöd och vilken hjälp man kan få?

 

Kom då och lyssna på morgonens föreläsare som är
Karin Darlington, exportrådgivare på Exportkreditnämnden,
Christoffer Jansson, Region Kronoberg, Valon Rama, Almi/EEN
och Björn Savlid, Business Sweden.


INSTÄLLT!

20 april – Är Sveriges marknad för litet?
– vidga dina affärer med andra länder

 


16 mars – Kommunen har ordet
– vad händer i Ljungby kommun?

Morgonens föreläsare är
Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande,
och Jennie Vidal, kommundirektör, som kommer att berätta om vad som
har hänt sedan sist, vad som pågår just nu och kommer att hända framåt.

 

Som tidigare startar vi morgonen med ”Möt ett företag”,
denna morgon får vi höra om UEGA Industrikonsult – Ulf Persson.

 


16 februari – Motivation och engagemang
– små saker kan göra stor skillnad

Vi har under en längre tid jobbat under andra omständigheter mot vad vi är vana vid,
en del chefer och medarbetare hemifrån och andra har varit på plats hela tiden.

 

Dagens frukostmöte kommer att ge dig råd och tips om hur små saker kan göra stor
skillnad för att höja motivation och engagemang för såväl medarbetare som jobbar
hemma och medarbetare som är på plats.

 

Dagens föreläsare är Henrik Jönsson från Finnveden säljkraft

 

Som tidigare startar vi morgonen med ”Möt ett företag”,
denna morgon får vi höra om SawadeeKha – Sofia Holt Nortoft.

 


2021


17 november – Våga fråga och våga lyssna
– Att lyfta frågan om våld i nära relationer kan vara både svårt och obekvämt

Morgonens frukostmöte är en tjuvstart på årets vecka ”fri från våld” med att
belysa frågan ur ett arbetsgivarperspektiv.

 

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är något som ökar i samhället,
och det är inte ett problem som stannar utanför arbetsplatsens dörrar.

 

Som chef eller ledare behöver du ha en helhetssyn på medarbetarnas arbets-
och livssituation och hälsa. Därför är det extra viktigt att du vågar ta det svåra
samtalet.

 

Morgonens föreläsare är Susanna Arnberg Karlsson som är strateg inom social
hållbarhet på Länsstyrelsen i Kronoberg och Jeanette Karlsson som är
verksamhetschef på HVC i Ljungby.

 

 

Under morgon får ni också lyssna till
Möt ett företag – Däckdrottningen – 6 snabba frågor
Möt ett UF-företaget – 2 minuters pitch

 


20 oktober – Kreativ samverkan i Vetenskapshuset

– Låt dig inspireras av hur näringsliv och kommun
tillsammans skapade Vetenskapshuset i Markaryd

Den 25 augusti invigdes Vetenskapshuset – ett unikt, framtidsinriktat och hållbart
samhällsbyggnadsprojekt där Markaryds kommun, NIBE, regionen och näringslivet
samverkar.

 

Välkommen att lyssna till Charlotte Hauksson och Lina Simonsson, två av
de drivande personerna bakom Vetenskapshuset, när de berättar om den spännande
resan för att skapa en gemensam mötesplats för Markaryds företag och med stort
fokus på ungdomar – en unik framtidssatsning i Markaryd!

 

Under morgon får ni också lyssna till
Möt UF Kronoberg – 6 snabba frågor
Möt ett UF-företaget – 2 minuters pitch


15 september – Ljungby kommuns väg mot 35.000 invånare
– det pågår mycket som är spännande och positivt

Dagens agenda startar med vår punkt
Möt ett företag – 6 snabba frågor
Morgonens företag är LivingDecor och vi får träffa Annie & Hanna.

Sedan får vi lyssna på
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson som berättar om
pågående arbeten och vad som kommer att hända framåt i tiden i vår kommun.

Kommundirektören Jennie Vidal berättar om sitt första år och hennes framtida
tankar för kommunens utveckling.

 


19 maj – Agenda 2030  Hållbarhet för alla företag

Stora som små företag världen över använder idag Agenda 2030 för att
påbörja ett hållbarhetsarbete eller för att vidareutveckla sitt befintliga
arbete. Med hjälp av de 17 målen med sina färgglada ikoner får företag
inspiration för sitt arbete och hjälp med att berätta hur de är med och
bidrar till en hållbar framtid för människa och planet.

Agendan kan även hjälpa ditt företag att kartlägga dina risker och möjligheter,
identifiera nya produkter, tjänster, marknader och kunder, den hjälper till att
bygga ditt varumärke och ökar effektiviseringar, din konkurrenskraft och inte
minst framtidssäkrar din business.

Vi gästas av Anna Gilius, miljösamordnare på Länsstyrelsen Kronoberg,
som ger oss en överblick av vad hållbarhet och Agenda 2030 är och hur den kan
användas i olika verksamheter. Hon berättar även hur vi enkelt kan börja arbeta
med Agenda 2030 och antingen låta det bli början på vårt hållbarhetsarbete eller
integrera det i ett befintligt.


21 april – Utmaningar för en landsortstidning

Vi gästas av Anders Sjölin som är chefsredaktör på Smålänningen.

 

Ni får också höra om REKO-ringen, vi gästas av Caroline Alfredsson och Hanna Ivarsson
som svarar på 6 snabba frågor.

Nytt inslag efter kl 9.00 har vi eftersnack med oss arrangörer, häng kvar och
lyssna vad vi har att berätta…


17 mars – Maximera det digitala kundmötet

När distansarbete blivit den nya normen tillbringar vi allt mer tid i digitala
möten. Men vad är ett bra digitalt möte och vad ska man tänka på?

 

Tipsen får vi av Henrik Jönsson som till vardags arbetar med utbildning och
utveckling inom kundvård, försäljning, affärsutveckling, affärsprocesser,
ledarskap och företagskultur på Finnvedens Säljkraft.

Dagens företag utgick på grund av sjukdom.


17 februari – Hur har corona påverkat oss?

Under morgonen får vi lyssna till två olika företag som berättar om hur corona
har påverkat deras företag utifrån ”Förr-NU-Framtiden”.

Maria Ericsson från Kontek Lön och Andreas Karlsson från Ljungby CNC Teknik
berättade om tiden som varit och vad de tro om framtiden.

Ni får också möta ett nytt företag som svarar på 6 snabba frågor.
Dagens gäst är Anneli Lund med Sunnerbo Begravningstjänst.


 2020


18 november – Med Kalmar in i framtiden

På morgonens frukostmöte får vi lyssna på Thomas Malmborg
som kommer att berätta om framtiden för Kalmar Innovation Centre.

 

På grund av rådande corona-läge så kommer frukostmötet
att sändas som ett webinar direkt från Kalmars lokaler.

Webinaret startar kl 8.00 och slutar senast kl 9.00.
Det kommer att vara möjligt att ställa frågor till Thomas efter hans presentation.

 


14 oktober – Kommundirektören har ordet

Möt vår nya kommundirektör Jennie Vidal
som kommer att berätta om sina två första månader här i kommunen.

 

Kommunens vision

”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans” och sedan början av 2018
med tillägget ”35 000 invånare år 2035”.

 

Jennie ger oss en bild av det pågående visionsarbetet nu och framåt.
Många av de aktiviteter som är på gång ska leda till en positiv utveckling inom
många områden som exempelvis befolkningsökning, expanderade näringsliv
med mera.

 

”Möte ett nytt företag” var Lydén Distillery
UF-företaget var BarnensBoxUF


16 september – Hur syns du på Google?
– Öka din försäljning med hjälp av Google

På Google görs det över 50 miljoner sökningar per dag bara i Sverige

Google är idag världens största köp och säljmarknad. Nästan samtliga
typer av köp föregås av en sökning på just Google.

 

Syns där dina potentiella kunder söker

Om ni inte syns på Google när man söker efter just era produkter eller
tjänster, så kommer ni troligen gå miste om den potentiella kunden.

 

Där inte ni syns, syns kanske ofta era konkurrenter

Inte nog med att ni går miste om den potentiella kunden. Den kunden
kommer med största sannolikhet klicka sig vidare till någon av era
konkurrenter som kanske till skillnad från er syns i topp på Google.

Morgonens föreläsare är Jesper Nilsson och Mandana Karim från
den digitala mediabyrån Våning 18 i Halmstad. Våning 18 är en av
Sveriges snabbast växande byråer och har på kort tid gjort sig ett namn i
sin bransch. Företaget är specialiserade på att driva trafik från sökmotorerna.

 


20 maj – Besöksnäringen nu och i framtiden

Morgonens föreläsare är Oskar Wijk från AB Destination Småland.
Oskar kommer att prata om besöksnäringens utmaningar och möjligheter
här och nu, samt informera om några trender på längre sikt.

 

Monica Fransson som är ansvarig för besöksnäringen i kommunen
kommer också att vara med på ett hörn.

 

Sändes som ett WEBINAR
Onsdagen den 20 maj kl 8.00-9.00

 


18 mars  och 15 april – Blev inställda på grund av corona-viruset


19 februari – Internet of Things (IoT)

Hur kan du du få ut så mycket som möjligt av IoT?

Hur kan användare involveras i utvecklingen av nya tjänster och produkter
inom detta område? Frågan är en av alla frågor som ingår i ett utav Sveriges
största forskningsprojekt som nu drivs av Malmö Universitet tillsammans
med flera partners.

 

Under morgonens föreläsning berättar Niklas Malmros, partner i forsknings-
projektet, mer om framtidens IoT och hur han tror att informationshantering
kommer att förändras. Är det så att IoT skulle kunna leda till mer användar-
vänligt innehåll och förbättrat underhåll?

 

Niklas Malmros är VD för Sigma Technology och han har sedan 1993
jobbat med lösningar för internet, teknikinformation, mjukvaruutveckling
och lärande spel.

 

 Dagens ”Möt ett nytt företag” var Acoustic Agree

Sara Andersson fick 6 snabba frågor om företagets verksamhet, vilka kunder
och branscher de jobbar med, vad de finns och deras framtidsvisioner.

 


2019


20 november – Så här skaffar du missnöjda kunder

En provocerande och utmanande föreläsning som gnager lite på vårt samvete.

Visst det är en del självklara sanningar, men dynamiken skapas när de
diskuteras och framförs i en grupp från olika branscher.
Vad är det egentligen som skiljer de bästa säljarna från mängden och
vilka trender ser vi när det gäller försäljning? En sak är klar,
sälj är mycket mer än bara talang.

Under åtta års tid har vi träffat 100-tals bolag i olika branscher,
företag som bidragit till en bild av framgångsrik försäljning.

 

Dagens föreläsare är Johan Sandahl och Jonas Gallneby
från Finnvedens säljkraft.


16 oktober – Äg din scen – om effektiv kommunikation

Hur kan du få en tydligare och effektivare kommunikation med din  omgivning?
Kom och låt dig inspireras av Sanja Streuli som delar med sig  av sina erfarenheter
kring kommunikation, att ta plats och äga sin scen.  En scen vi alla dagligen äntrar
när vi interagerar med andra människor.

 

Med avstamp i teaterns och filmens värld ger Sanja dig konkreta och  effektiva verktyg
för att du ska bli bättre på att kommunicera, ta plats  och äga din dagliga scen.
Kommunikationsverktyg som kan ge dig bättre  samarbeten, starkare relationer, tydligare
ledarskap och ett bemötande  i världsklass.

 

Dagens inspiratör Sanja Streuli, som tillbringat ett helt liv på scenen, som sångerska,
skådespelare och konferencier och ett halvt liv på  Helsingborgs Dagblad. Sanja arbetar
idag med alla sina hjärteämnen  som sång, kommunikation, ledarskap och förändring.


18 september  – Cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter

Vad är cirkulär ekonomi och för vem?
Vad finns det att vinna på cirkulär ekonomi och hur gör man?
Vilket stöd kan jag som företagare få i arbetet med att förena
konkurrenskraft och affärsnytta med miljövinst?

 

Föreläsare är Tobias Jansson som är omvärldsbevakare med fokus
på trender inom cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.


15 maj – LinkedIn för ditt företag!

Hur kan du och ditt företag använda LinkedIn för att driva försäljning?
Hur skriver ni vinnande inlägg för att nå ut till befintliga och presumtiva kunder?

 

LinkedIn har vuxit och blivit mer än en kanal för arbetssökande och rekryterare.
Allt fler företag använder LinkedIn som ett säljverktyg.

 

Få konkreta tips och råd kring hur både du som individ och företag kan använda LinkedIn:

  • Hur kan LinkedIn fungera som säljverktyg?
  • Hur utformar de en intresseväckande profil, både som individ och som företag?
  • Hur lägger du upp en kommunikationsstrategi för LinkedIn?

 

Föreläsare är Linus Zackrisson från Optimal Advice som är beteendevetare  och LinkedIn expert.
Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom LinkedIn,  arbetsmarknadsfrågor, rekrytering,
psykisk ohälsa och HR.


17 april – Hur mycket orkar Ljungby utvecklas?

Först ut på morgonen är Magnus Gunnarsson, Ljungbys kommunalråd, som berättar om pågående
aktiviteter och framtida steg mot ett större och attraktivare Ljungby.

Sedan kommer Anna Karlsson från Trafikverket som presenterar hur E4:ans ombyggnation
kommer att ske och vilket läge projektet befinner sig i nu.

 


20 mars – Framtidens tillväxttrender för företag och beslutsfattare i Ljungby
 – Så utvecklas Ljungby kontra Sydsverige

Hur ser utvecklingen i Ljungby ut? Vilka trender kan vi se i Ljungby som arbetsmarknadsregion
och hur förhåller sig dessa trender till hur Sydsverige i övrigt utvecklar sig?

 

Som företagsledare och beslutsfattare i Ljungby är det viktig fakta att få insikt i och kan användas
för framtida beslut. På vårt frukostmöte presenterar vi delar av rapporten Sydsverige Live med
fokus på trender som kan påverka näringslivet i Ljungby.

 

Anders Borgehed, regionchef på Handelskammaren med fokus på policyfrågor i sydost,
presenterar rapporten med fokus på Ljungby och hur den kan användas av företagsledare och
andra beslutsfattare.

 

Du kommer även att få lyssna till Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör på Region Kronoberg,
som kommer att presentera resultat från OECD:s uppföljningsrapport. Hur ser utvecklingen i Kronoberg
ut och vilka åtgärder har man i rapporten identifierat som viktiga för att stärka Kronobergs utveckling?

 


20 februari  – Så lyckas du med rekrytering i tider av kompetensbrist

Vad är viktigt att tänka på i en tid när allt mer digitaliseras?
Potential och förmågor är allt viktigare aspekter för att skapa värde för bolaget.
Vi ger dig tipsen att tänka på inför och under processen.

 

Föreläsare för dagen är Jane Bergman som arbetar med Employer Branding för
Onepartnergroup koncernen kommer att berätta om värdet av att använda rätt
budskap som skapar attraktion och vikten av att välja rätt kanaler.

Medverkar gör också Elin Runnemalm från Onepartnergroup Ljungby.

 


 2018


21 november  – Konsumentens snabba beteendeförändring
– vilka konsekvenser får det för dig?

Vi befinner oss i en omvälvande tid där den ökande digitaliseringen
påverkar såväl näringslivet som hela samhällsutvecklingen,
konsumtionsmönster, infrastruktur mm.

Arne B Andersson Nordisk e-handelsrådgivare hos PostNord
som är en flitigt anlitad föreläsare och rådgivare kommer att beskriva
både nationella och internationella trender och ge sin personliga syn på
hur vi ska förhålla oss.

 


 

17 oktober  – Innovationer – att våga tänka nytt

Kom och lyssna på några som har vågat tänka utanför boxen.

 

Containerodling – en farm i en box
Odla hållbart och storskaligt. Nyskördade lokala grönsaker året runt och  med
90% mindre behov av vatten än vid traditionell odling låter kanske  för bra för
att vara sant. Men framtiden är här redan nu och Food Tech gör det möjligt.

Föreläsare är Harrie Rademaekers från FutuFarm AB.

 

Sensorer är gratis!
Den nya generationens sensorer kommer inte att kosta någonting. Din privata
och ditt företags data samt data från intelligenta maskiner är  nästa stora område
som kommer att kommersialiseras med ny teknik. Rätt använt är alla vinnare!

Föreläsare är Peo Strömberg från Hedera.

 


 

19 september – Vad är på gång i Ljungby kommun
och hur blir det efter valet?

Kom och lyssna när Jonas Jönsson, kommundirektör, och
Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, berättar om
vad som är på gång i Ljungby kommun.

 

Kommunens vision är ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans”
och sedan början av 2018 med tillägget ”35000 invånare år 2035”. Många av
dessa saker som är på gång ska leda till positiv befolkningsutveckling.

 


16 maj – BREXIT – mindre än ett år kvar!

Med mindre än ett år kvar till Brexit finns det fortfarande många problem kvar att lösa.
Helt klart är att det kommer innebära stora förändringar för de företag som gör affärer
med Storbritannien idag.

 

Vid dagens frukostmöte kommer en beskrivning att lämnas var i processen vi befinner oss.
Du kommer att få information om hur olika tänkbara handelsavtal kan påverka svenska
företag med export till och/eller import från Storbritannien men också hur handeln idag
ser ut med Storbritannien. Även andra aspekter av Brexit kommer att belysas. Med dig får
du även en del praktiska råd på hur man som företag kan förbereda sig.

 

Per Anders Lorentzon, Handelskammaren, kommer att inleda morgonen. Därefter
kommer vi att avslutningsvis få lyssna till Jonas Dahlman, VD för Sundström Safety AB
i Lagan, som berättar om hur de försöker att förbereda sig inför Brexit. Nedan är några av
frågorna som han kommer att belysas.

 

• Vilken betydelse har Storbritannien som marknad för Sundström Safety?
• Ett företagsperspektiv på Brexit från folkomröstningen till idag. Hur har företaget upplevt det?
• Vilka förberedelser gör de för att hantera Brexit? Vilka konsekvenser har de identifierat?

 


 

16 april – Står ditt företag emot de nya hoten från kriminella?

Hoten från kriminella mot företag och privatpersoner har förändrats mycket de senaste åren.
Bankrånens tid är förbi! Istället har de kriminella utvecklat nya metoder att tillskansa sig pengar.
Utpressning och direkta hot blir allt vanligare och där även utvecklingen inom IT blivit ett viktigt
verktyg för de kriminella.

 

Under detta frukostmöte får vi en inblick i vilka förändringar som skett i den organiserade kriminella
världen och hur detta påverkar företag.

 

Magnus Östbring från 2Secure Sverige AB har arbetat som polis i tjugo år till stor del inriktad
på grovt kriminella och deras verksamheter. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och
berätta om förändringen i de kriminellas metoder. Han kommer att ge tips på hur man som företag
bygger upp ett internt säkerhetstänk men även hur man som företagsledare med små enkla medel
kan skydda sig själv genom att ändra sitt beteende. Magnus kommer även in på IT-relaterade hot som
blivit allt vanligare.

 

Under morgonen får ni också höra hur ett lokalt Ljungbyföretag (meddelas senare)
arbetar med IT-säkerhet.

 


  

21 mars – Varumärke – fortsatt viktigt?
Vad är varumärkets roll i digitaliseringens tid?  

 

Är varumärkets roll över eller är det viktigare än någonsin?

Hur får du de digitala kanalerna att jobba för dig?

Vilka kanaler väljer man och varför?

Hur kan du arbeta konkret?

 

Vi får lyssna till hur Växjö Småland Airport arbetat med lanseringen av den nya linjen Växjö-Amsterdam.

 

Föreläsarna Fredrika H Ehrner och Mats Karlsson från kommunikationsbyrån GoBrave i Växjö
kommer att guida dig igenom den digitala djungeln och belysa varumärkets roll i denna värld.

Ni kommer också att få lyssna på en representant från Växjö Småland Airport hur de har arbetat med dessa frågor.

 


 

21 februari – Vågar och vill ditt företag växa snabbt och uthålligt?

Almi kommer under en tre års period att driva ett projekt för att öka små och medelstora företags tillväxt
och konkurrenskraft. Utifrån företagens behov erbjuds insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för
att stödja  tillväxt.

 

Almi berättar om de olika tillväxtprogrammens innehåll och vad några av de tidigare  118 stycken deltagande
företagen har tyckt om tillväxtprogrammen och dess nytta.

 

Föreläsare är Elisabeth Forslund, affärsrådgivare och projektledare på Almi. Under morgonen får
ni också lyssna på Per Sätterman från Swepac som varit med i projektet tidigare vad det har givit dem och
hur de nu fortsätter jobba och tänker i sin verksamhet.