Utbildningen ger dig kunskaper att genomföra interna revisioner av ett ledningssystem för kvalitet och miljö på företaget.

 

Kursinnehåll

  • Genomgång av ledningssystemen ISO 9001 och 14001
  • Allmänna principer för revision
  • Krav på revisor
  • Revisionsplanering och revisionssystematik
  • Underlag inför revisionen- och dokumentgranskning
  • Metodik för revisionens genomförande
  • Revisionsrapportering
  • Praktisk revision på deltagarnas företag eller fiktivt företag

 

Utbildningen varvas med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

Kurslängd: 1.5 dagar

 

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10
eller kurs@ircljungby.se

 

 

Intresseanmälan