Vår affärsidé

IRC Ljungby skall bedriva IT- och utbildningsverksamhet och erbjuda tjänster, med avsikt
att stödja företag i deras behov av IT, resurs- och kompetensförsörjning.

 

Detta gör vi genom att verka inom flera olika verksamhetsområden:

 • Kompetensutveckling och näringslivsutveckling
  Seminarier, frukostmöte, kurser inom många områden
 • Resursuthyrning och konsultationer
  Ekonomitjänster, IT-tjänster, konsulttjänster, datasal, konferensrum mm
 • Internetleverantör – Ljungby Bredband
  IRC-net för företag och LjungbyBredband för privatkunder
 • IT-tjänster till företag
  Vi tillhandahåller olika lösningar kring server, backup och säkerhet, lagring, datakommunikation, övervakning av IT-miljöer och olika konsulttjänster.
 • Yrkeshögskola
 • Samverkan med Ljungby kommun om näringslivsfrågor
  LSG – Ljungbyföretagens samverkangrupp
  LBA – Skola och näringsliv