Kursinnehåll

 • Ellära
 • Elektrisk ström och spänning
 • Resistans. Ohm:s lag. Mätinstrument
 • Elektrisk energi och effekt
 • Strömkretsar. Serieförbindning
 • Delspänningar. Spänningsfall
 • Systemuppbyggnad. Jordfelsbrytare. Kontaktorer
 • Växelströmsmotorn. Värmepatroner. Centraler.
 • Kanalskenor
 • Automatsäkringar/Finsäkringar. Säkringar. Kabeldimensionering.
 • Motorskydd. Y- och D-kopplingar, Säkerhetsbrytare
 • Elströmmens risker. Behörighet. Föreskrifter. Myndighetsbestämmelser
 • Ritningsläsning. Felsökning. Mätteknik

 

Kurslängd: 28 timmar, 4 tim vid 7 sammankomster eller 5 heldagar

 

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10
eller info@ircljungby.se

Intresseanmälan