Vill du lära dig mer om TEAMS som arbetsverktyg då är denna halvdag perfekt.

 

Teams är ett samarbets- och kommunikationsverktyg, ett centrum för att samla allt gemensamt arbete på en plats, ett nav för samarbete i Microsoft 365.

 

Utbildningen vänder sig både till dig som är på väg över till Teams och vill ha en övergripande bild samt till dig som börjat arbeta med Teams, men inte upplever att ni nyttjar dess fulla potential.

 

Kursinnehåll:

  • ha möten
  • chatta
  • samtala
  • samarbete
  • med mera

 

Grundkunskaper motsvarande grundkurs i Windows.

Kurslängd: 3 timmar

 

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10
eller info@ircljungby.se

 

 

Intresseanmälan