”Säljaren är död” – bli en personlig, lojal och relationsinriktad kundvårdare.

Trenden inom näringslivet är att den traditionelle säljaren inte har någon framtid.

Det är inte ovanligt att det är teknikernrådgivaren som har den bästa relationen med kunden. Det är denne medarbetare som förstår kunden bäst och som också har de bästa förutsättningarna att hjälpa kunden. Det kunden efterfrågar är en relation och en leverantör som är lojal och som har god insikt i kundens verksamhet.

Under dagen går vi igenom säljprocessen, hur man bygger tillit, identifiera behov, argumenterar efter kundens behov och vikten av avslut/transaktion.

 

 

Förutom teorin om säljprocessen kommer dagen att ge dig…

  • insikt i att sälj handlar om att man göra kunden en tjänst
  • verktyg till god säljteknik
  • insikt av sambandet mellan relation och transaktion

 

Sälj är egentligen mycket enkelt… Fråga vad kunden vill ha och erbjud detta!

 

Kurslängd: 1 dag

 

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10
eller info@ircljungby.se

 

Intresseanmälan