En lämplig utbildning för dig som arbetar inom tillverkande verkstadsindustrin eller med tankar på att läsa företags- och/eller produktionsekonomi och som behöver repetera.

 

Förkunskaper
Matematikkunskaper från grundskola och yrkesliv.

 

Kursinnehåll

  • Praktisk tillämpning av matematik
  • Numerisk räkning
  • Pythagoras sats
  • Formelbehandling
  • Trigonometri
  • Polära och rätvinkliga koordinater

 

Kurslängd: 12 timmar, 3 timmar vid 4 sammankomster

 

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10
eller info@ircljungby.se

 

Intresseanmälan