Lyft ditt ledarskap

Inspirerande föreläsningar som start med lunch och avslutas med kaffe.

Under hösten genomförs en serie på 3 seminarier med olika teman inom ledarskap.
Varje tillfälle inleds med en gemensam lunch och fortsätter med ett seminarium
på ca 2 timmar och avslutas med kaffe. 

Samtliga seminarier leds av Christer Rasmusson,
en av Nordens ledande experter inom ledarskap och personlig utveckling.
Läs mer om Christer på hans webb

 

Två av hans favoritcitat är

”Work harder on yourself than you do on your job” (Jim Rohn)

”Don’t prioritise your schedule, schedule your priorities” (Stephen R. Covey)

 


10 oktober – Fokusera på det som är viktigast

Första seminariet passar alla, oavsett om man är i en ledande position eller inte.
Alla känner igen sig i det vi talar om, och kan använda sig av de modeller och principer
som presenteras.

Seminariet visar hur du kan få ett bättre fokus på det som är viktigt för dig och hur
du kan skapa en bättre balans mellan alla dina roller i ditt liv. Då ditt fokus blir bättre
så blir även dina resultat bättre.

 

Några av hållpunkter för dagen 

 • Att vara effektiv är inte att göra mer saker utan att göra rätt saker
 • Hur kan du identifiera vad som är rätt saker (viktigast) för dig
 • En modell som hjälper dig att behålla fokus på det som är viktigast

 


24 oktober  – Bli ledaren som andra vill följa

Att tvinga fram bra resultat är egentligen inget märkvärdigt och det har gjorts i
många generationer.

Men nyckeln till att nå riktigt bra resultat ligger inte i att tvinga fram bättre
resultat utan handlar om att inspirera våra medarbetare till att själva vilja
prestera bättre resultat.

För att lyckas med detta behöver du bli en ledare som andra önskar att följa.

 

Några hållpunkter för dagen

 • Rätt mindset och vad är rätt mindset
 • Få alla att dela mål och visioner
 • Hur kan vi kommunicera bättre
 • Prioritera tiden så att vi kan spendera mer tid till att lyfta våra
  medarbetare till framgång

 


13 november – Få alla att dela våra mål och visioner

Detta seminariet handlar om en av de fyra principerna  – Hur vi kan få alla att dela
våra mål och visioner.
En av de principer vi ser att många ledare idag brottas med.

 

Några hållpunkter för dagen 

 • Hur får vi medarbetare att ta ett större personligt ansvar för att
  uppnå de gemensamma målen
 • Hur får vi medarbetare att gå från att känna till våra mål till att
  känna för våra mål
 • Vad våra visioner borde ha fokus på – för att skapa ett djupare
  engagemang hos våra medarbetare

 


 

Alla seminarier start kl 12 med lunch och slutar med kaffe kl 14.30
och samtliga är på Högskolecentrum Garvaren.

 

Du anmäler dig fristående till varje seminarium. Välj ett, två eller alla tre.
Fristående seminarium endast 400 kr inkl lunch och fika +moms.
Anmäler du dig till alla tre betalar du endast 1000 kr +moms.

 

Anmäl dig via epost till info@ide.resurscentrum.se eller ring 0372-780010.
Senast 4 oktober till seminarium 1
Senast 18 oktober till seminarium 2
Senast 21 oktober till seminarium 3
Glöm inte ange ev matallergi.

VÄLKOMNA!