Välkommen till intressanta frukostmöte på Garvaren!
Vill du vara med anmäler du dig via frukost@cil.se

Vi som arrangerar dessa frukostmöten är
Idé & ResursCentrum, CIL, Handelskammaren, Ljungby Business Arena och Ljungby kommun.

 

Höstens frukostmöten har följande rubriker, boka in följande dagar i  din kalender;
18 sept – Cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter
16 okt – Äg din scen – om effektiv kommunikation
20 nov – Så här skaffar du missnöjda kunder

 

Vill du ha en personlig inbjudan till frukostmötena så mailar du till frukost@cil.se

 

Varmt välkomna önskar vi som arrangerar!

 


20 november – Så här skaffar du missnöjda kunder

En provocerande och utmanande föreläsning som gnager lite på vårt samvete.

Dagens föreläsare är Johan Sandahl från Finnvedens säljkraft.

 

Som alltid –  kl 7.30-9.00 på Högskolecentrum Garvaren

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och macka.
Ta gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla! 

 

Glöm inte att anmäla dig senast måndag kl 12 innan frukostmötet på  frukost@cil.se

 

Välkomna!

 

 

 

 


Här kan du se tidigare frukostmöten


16 oktober – Äg din scen – om effektiv kommunikation

Hur kan du få en tydligare och effektivare kommunikation med din  omgivning?
Kom och låt dig inspireras av Sanja Streuli som delar med sig  av sina erfarenheter
kring kommunikation, att ta plats och äga sin scen.  En scen vi alla dagligen äntrar
när vi interagerar med andra människor.

 

Med avstamp i teaterns och filmens värld ger Sanja dig konkreta och  effektiva verktyg
för att du ska bli bättre på att kommunicera, ta plats  och äga din dagliga scen.
Kommunikationsverktyg som kan ge dig bättre  samarbeten, starkare relationer, tydligare
ledarskap och ett bemötande  i världsklass.

 

Dagens inspiratör Sanja Streuli, som tillbringat ett helt liv på scenen, som sångerska,
skådespelare och konferencier och ett halvt liv på  Helsingborgs Dagblad. Sanja arbetar
idag med alla sina hjärteämnen  som sång, kommunikation, ledarskap och förändring.


18 september  – Cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter

Vad är cirkulär ekonomi och för vem?
Vad finns det att vinna på cirkulär ekonomi och hur gör man?
Vilket stöd kan jag som företagare få i arbetet med att förena
konkurrenskraft och affärsnytta med miljövinst?

 

Föreläsare är Tobias Jansson som är omvärldsbevakare med fokus
på trender inom cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.


15 maj – LinkedIn för ditt företag!

Hur kan du och ditt företag använda LinkedIn för att driva försäljning?
Hur skriver ni vinnande inlägg för att nå ut till befintliga och presumtiva kunder?

 

LinkedIn har vuxit och blivit mer än en kanal för arbetssökande och rekryterare.
Allt fler företag använder LinkedIn som ett säljverktyg.

 

Få konkreta tips och råd kring hur både du som individ och företag kan använda LinkedIn:

  • Hur kan LinkedIn fungera som säljverktyg?
  • Hur utformar de en intresseväckande profil, både som individ och som företag?
  • Hur lägger du upp en kommunikationsstrategi för LinkedIn?

 

Föreläsare är Linus Zackrisson från Optimal Advice som är beteendevetare  och LinkedIn expert.
Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom LinkedIn,  arbetsmarknadsfrågor, rekrytering,
psykisk ohälsa och HR.


17 april – Hur mycket orkar Ljungby utvecklas?

Först ut på morgonen är Magnus Gunnarsson, Ljungbys kommunalråd, som berättar om pågående
aktiviteter och framtida steg mot ett större och attraktivare Ljungby.

Sedan kommer Anna Karlsson från Trafikverket som presenterar hur E4:ans ombyggnation
kommer att ske och vilket läge projektet befinner sig i nu.

 


20 mars – Framtidens tillväxttrender för företag och beslutsfattare i Ljungby
 – Så utvecklas Ljungby kontra Sydsverige

Hur ser utvecklingen i Ljungby ut? Vilka trender kan vi se i Ljungby som arbetsmarknadsregion
och hur förhåller sig dessa trender till hur Sydsverige i övrigt utvecklar sig?

 

Som företagsledare och beslutsfattare i Ljungby är det viktig fakta att få insikt i och kan användas
för framtida beslut. På vårt frukostmöte presenterar vi delar av rapporten Sydsverige Live med
fokus på trender som kan påverka näringslivet i Ljungby.

 

Anders Borgehed, regionchef på Handelskammaren med fokus på policyfrågor i sydost,
presenterar rapporten med fokus på Ljungby och hur den kan användas av företagsledare och
andra beslutsfattare.

 

Du kommer även att få lyssna till Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör på Region Kronoberg,
som kommer att presentera resultat från OECD:s uppföljningsrapport. Hur ser utvecklingen i Kronoberg
ut och vilka åtgärder har man i rapporten identifierat som viktiga för att stärka Kronobergs utveckling?

 


20 februari  – Så lyckas du med rekrytering i tider av kompetensbrist

Vad är viktigt att tänka på i en tid när allt mer digitaliseras?
Potential och förmågor är allt viktigare aspekter för att skapa värde för bolaget.
Vi ger dig tipsen att tänka på inför och under processen.

 

Föreläsare för dagen är Jane Bergman som arbetar med Employer Branding för
Onepartnergroup koncernen kommer att berätta om värdet av att använda rätt
budskap som skapar attraktion och vikten av att välja rätt kanaler.

Medverkar gör också Elin Runnemalm från Onepartnergroup Ljungby.

 


 2018


21 november  – Konsumentens snabba beteendeförändring
– vilka konsekvenser får det för dig?

Vi befinner oss i en omvälvande tid där den ökande digitaliseringen
påverkar såväl näringslivet som hela samhällsutvecklingen,
konsumtionsmönster, infrastruktur mm.

Arne B Andersson Nordisk e-handelsrådgivare hos PostNord
som är en flitigt anlitad föreläsare och rådgivare kommer att beskriva
både nationella och internationella trender och ge sin personliga syn på
hur vi ska förhålla oss.

 


 

17 oktober  – Innovationer – att våga tänka nytt

Kom och lyssna på några som har vågat tänka utanför boxen.

 

Containerodling – en farm i en box
Odla hållbart och storskaligt. Nyskördade lokala grönsaker året runt och  med
90% mindre behov av vatten än vid traditionell odling låter kanske  för bra för
att vara sant. Men framtiden är här redan nu och Food Tech gör det möjligt.

Föreläsare är Harrie Rademaekers från FutuFarm AB.

 

Sensorer är gratis!
Den nya generationens sensorer kommer inte att kosta någonting. Din privata
och ditt företags data samt data från intelligenta maskiner är  nästa stora område
som kommer att kommersialiseras med ny teknik. Rätt använt är alla vinnare!

Föreläsare är Peo Strömberg från Hedera.

 


 

19 september – Vad är på gång i Ljungby kommun
och hur blir det efter valet?

Kom och lyssna när Jonas Jönsson, kommundirektör, och
Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, berättar om
vad som är på gång i Ljungby kommun.

 

Kommunens vision är ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans”
och sedan början av 2018 med tillägget ”35000 invånare år 2035”. Många av
dessa saker som är på gång ska leda till positiv befolkningsutveckling.

 


16 maj – BREXIT – mindre än ett år kvar!

Med mindre än ett år kvar till Brexit finns det fortfarande många problem kvar att lösa.
Helt klart är att det kommer innebära stora förändringar för de företag som gör affärer
med Storbritannien idag.

 

Vid dagens frukostmöte kommer en beskrivning att lämnas var i processen vi befinner oss.
Du kommer att få information om hur olika tänkbara handelsavtal kan påverka svenska
företag med export till och/eller import från Storbritannien men också hur handeln idag
ser ut med Storbritannien. Även andra aspekter av Brexit kommer att belysas. Med dig får
du även en del praktiska råd på hur man som företag kan förbereda sig.

 

Per Anders Lorentzon, Handelskammaren, kommer att inleda morgonen. Därefter
kommer vi att avslutningsvis få lyssna till Jonas Dahlman, VD för Sundström Safety AB
i Lagan, som berättar om hur de försöker att förbereda sig inför Brexit. Nedan är några av
frågorna som han kommer att belysas.

 

• Vilken betydelse har Storbritannien som marknad för Sundström Safety?
• Ett företagsperspektiv på Brexit från folkomröstningen till idag. Hur har företaget upplevt det?
• Vilka förberedelser gör de för att hantera Brexit? Vilka konsekvenser har de identifierat?

 


 

16 april – Står ditt företag emot de nya hoten från kriminella?

Hoten från kriminella mot företag och privatpersoner har förändrats mycket de senaste åren.
Bankrånens tid är förbi! Istället har de kriminella utvecklat nya metoder att tillskansa sig pengar.
Utpressning och direkta hot blir allt vanligare och där även utvecklingen inom IT blivit ett viktigt
verktyg för de kriminella.

 

Under detta frukostmöte får vi en inblick i vilka förändringar som skett i den organiserade kriminella
världen och hur detta påverkar företag.

 

Magnus Östbring från 2Secure Sverige AB har arbetat som polis i tjugo år till stor del inriktad
på grovt kriminella och deras verksamheter. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och
berätta om förändringen i de kriminellas metoder. Han kommer att ge tips på hur man som företag
bygger upp ett internt säkerhetstänk men även hur man som företagsledare med små enkla medel
kan skydda sig själv genom att ändra sitt beteende. Magnus kommer även in på IT-relaterade hot som
blivit allt vanligare.

 

Under morgonen får ni också höra hur ett lokalt Ljungbyföretag (meddelas senare)
arbetar med IT-säkerhet.

 


  

21 mars – Varumärke – fortsatt viktigt?
Vad är varumärkets roll i digitaliseringens tid?  

 

Är varumärkets roll över eller är det viktigare än någonsin?

Hur får du de digitala kanalerna att jobba för dig?

Vilka kanaler väljer man och varför?

Hur kan du arbeta konkret?

 

Vi får lyssna till hur Växjö Småland Airport arbetat med lanseringen av den nya linjen Växjö-Amsterdam.

 

Föreläsarna Fredrika H Ehrner och Mats Karlsson från kommunikationsbyrån GoBrave i Växjö
kommer att guida dig igenom den digitala djungeln och belysa varumärkets roll i denna värld.

Ni kommer också att få lyssna på en representant från Växjö Småland Airport hur de har arbetat med dessa frågor.

 


 

21 februari – Vågar och vill ditt företag växa snabbt och uthålligt?

Almi kommer under en tre års period att driva ett projekt för att öka små och medelstora företags tillväxt
och konkurrenskraft. Utifrån företagens behov erbjuds insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för
att stödja  tillväxt.

 

Almi berättar om de olika tillväxtprogrammens innehåll och vad några av de tidigare  118 stycken deltagande
företagen har tyckt om tillväxtprogrammen och dess nytta.

 

Föreläsare är Elisabeth Forslund, affärsrådgivare och projektledare på Almi. Under morgonen får
ni också lyssna på Per Sätterman från Swepac som varit med i projektet tidigare vad det har givit dem och
hur de nu fortsätter jobba och tänker i sin verksamhet.