Nu har vi uppehåll och planeringen för våren 2019 pågår.

Men du kan redan nu boka in följande datum
20 feb, 20 mars, 17 april och 15 maj 2019
Alltid kl 7.30-9.00 på Högskolecentrum Garvaren

Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och macka.
Ta gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla! 

 

Glöm inte att anmäla dig på  frukost@cil.se

 

Välkomna!

 

 

 

 


Här kan du se tidigare frukostmöten under 2018


21 november  – Konsumentens snabba beteendeförändring
– vilka konsekvenser får det för dig?

Vi befinner oss i en omvälvande tid där den ökande digitaliseringen
påverkar såväl näringslivet som hela samhällsutvecklingen,
konsumtionsmönster, infrastruktur mm.

Arne B Andersson Nordisk e-handelsrådgivare hos PostNord
som är en flitigt anlitad föreläsare och rådgivare kommer att beskriva
både nationella och internationella trender och ge sin personliga syn på
hur vi ska förhålla oss.

 


 

17 oktober  – Innovationer – att våga tänka nytt

Kom och lyssna på några som har vågat tänka utanför boxen.

 

Containerodling – en farm i en box
Odla hållbart och storskaligt. Nyskördade lokala grönsaker året runt och  med
90% mindre behov av vatten än vid traditionell odling låter kanske  för bra för
att vara sant. Men framtiden är här redan nu och Food Tech gör det möjligt.

Föreläsare är Harrie Rademaekers från FutuFarm AB.

 

Sensorer är gratis!
Den nya generationens sensorer kommer inte att kosta någonting. Din privata
och ditt företags data samt data från intelligenta maskiner är  nästa stora område
som kommer att kommersialiseras med ny teknik. Rätt använt är alla vinnare!

Föreläsare är Peo Strömberg från Hedera.

 


 

19 september – Vad är på gång i Ljungby kommun
och hur blir det efter valet?

Kom och lyssna när Jonas Jönsson, kommundirektör, och
Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, berättar om
vad som är på gång i Ljungby kommun.

 

Kommunens vision är ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans”
och sedan början av 2018 med tillägget ”35000 invånare år 2035”. Många av
dessa saker som är på gång ska leda till positiv befolkningsutveckling.

 


16 maj – BREXIT – mindre än ett år kvar!

Med mindre än ett år kvar till Brexit finns det fortfarande många problem kvar att lösa.
Helt klart är att det kommer innebära stora förändringar för de företag som gör affärer
med Storbritannien idag.

 

Vid dagens frukostmöte kommer en beskrivning att lämnas var i processen vi befinner oss.
Du kommer att få information om hur olika tänkbara handelsavtal kan påverka svenska
företag med export till och/eller import från Storbritannien men också hur handeln idag
ser ut med Storbritannien. Även andra aspekter av Brexit kommer att belysas. Med dig får
du även en del praktiska råd på hur man som företag kan förbereda sig.

 

Per Anders Lorentzon, Handelskammaren, kommer att inleda morgonen. Därefter
kommer vi att avslutningsvis få lyssna till Jonas Dahlman, VD för Sundström Safety AB
i Lagan, som berättar om hur de försöker att förbereda sig inför Brexit. Nedan är några av
frågorna som han kommer att belysas.

 

• Vilken betydelse har Storbritannien som marknad för Sundström Safety?
• Ett företagsperspektiv på Brexit från folkomröstningen till idag. Hur har företaget upplevt det?
• Vilka förberedelser gör de för att hantera Brexit? Vilka konsekvenser har de identifierat?

 


 

16 april – Står ditt företag emot de nya hoten från kriminella?

Hoten från kriminella mot företag och privatpersoner har förändrats mycket de senaste åren.
Bankrånens tid är förbi! Istället har de kriminella utvecklat nya metoder att tillskansa sig pengar.
Utpressning och direkta hot blir allt vanligare och där även utvecklingen inom IT blivit ett viktigt
verktyg för de kriminella.

 

Under detta frukostmöte får vi en inblick i vilka förändringar som skett i den organiserade kriminella
världen och hur detta påverkar företag.

 

Magnus Östbring från 2Secure Sverige AB har arbetat som polis i tjugo år till stor del inriktad
på grovt kriminella och deras verksamheter. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och
berätta om förändringen i de kriminellas metoder. Han kommer att ge tips på hur man som företag
bygger upp ett internt säkerhetstänk men även hur man som företagsledare med små enkla medel
kan skydda sig själv genom att ändra sitt beteende. Magnus kommer även in på IT-relaterade hot som
blivit allt vanligare.

 

Under morgonen får ni också höra hur ett lokalt Ljungbyföretag (meddelas senare)
arbetar med IT-säkerhet.

 


  

21 mars – Varumärke – fortsatt viktigt?
Vad är varumärkets roll i digitaliseringens tid?  

 

Är varumärkets roll över eller är det viktigare än någonsin?

Hur får du de digitala kanalerna att jobba för dig?

Vilka kanaler väljer man och varför?

Hur kan du arbeta konkret?

 

Vi får lyssna till hur Växjö Småland Airport arbetat med lanseringen av den nya linjen Växjö-Amsterdam.

 

Föreläsarna Fredrika H Ehrner och Mats Karlsson från kommunikationsbyrån GoBrave i Växjö
kommer att guida dig igenom den digitala djungeln och belysa varumärkets roll i denna värld.

Ni kommer också att få lyssna på en representant från Växjö Småland Airport hur de har arbetat med dessa frågor.

 


 

21 februari – Vågar och vill ditt företag växa snabbt och uthålligt?

Almi kommer under en tre års period att driva ett projekt för att öka små och medelstora företags tillväxt
och konkurrenskraft. Utifrån företagens behov erbjuds insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för
att stödja  tillväxt.

 

Almi berättar om de olika tillväxtprogrammens innehåll och vad några av de tidigare  118 stycken deltagande
företagen har tyckt om tillväxtprogrammen och dess nytta.

 

Föreläsare är Elisabeth Forslund, affärsrådgivare och projektledare på Almi. Under morgonen får
ni också lyssna på Per Sätterman från Swepac som varit med i projektet tidigare vad det har givit dem och
hur de nu fortsätter jobba och tänker i sin verksamhet.