Frukostmöte 16 september kl 7.15-9.00

Hur syns du på Google?
– Öka din försäljning med hjälp av Google

På Google görs det över 50 miljoner sökningar per dag bara i Sverige.
Är det viktigt att synas där dina potentiella kunder söker?
Där inte ni syns, syns kanske ofta dina konkurrenter.
Läs mer här

Morgonens föreläsare är Denny Sacipovic och Jesper Nilsson från den digitala mediabyrån Våning 18 i Halmstad.

NYA inspel för våren är ”Möt ett nytt företag på 5 minuter” och en 3-minuters pitch från ett UF-företag på Sunnerbogymnasiet.

Vi startar kl 7.15 med mingel, kaffe & macka och slutar kl 9.00.
Anmäl dig på frukost@cil.se senast måndag kl 12 innan mötet.
Ta gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Boka även din kalender för kommande möten under hösten
14 oktober och 18 november

Välkomna önskar vi alla som samarrangerar!

Idé & ResursCentrum, CIL, LBA, Handelskammaren och Ljungby Kommun