4-5 december – Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Som ledare har du stort ansvar för att din enhet och dina medarbetare fungerar. Du skall se till att kommunikationen fungerar mellan dig och dina medarbetare och att alla individer i gruppen tillåts att utvecklas. Utbildningen syftar till att ge dig insikter och kunskaper om ledarrollen så att du på ett insiktsfullt och effektivt sätt kan leda dina medarbetare.

Läs mer om kursinnehållet

Har du frågor eller vill anmäla dig mailar du
kurs@ircljungby.se