Frukostmöte 17 maj

Postnord Strålfors – 100 år av innovation
– från ett tryckeri till ett digitalt företag

Postnord Strålfors har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge
och Finland med totalt cirka 700 anställda.

Varje år hanterar företaget 900 miljoner digitala meddelanden
och cirka 400 miljoner fysiska brev i de nordiska länderna

Morgonens föreläsare är Lisbet Karlsson, Country Manager
för Postnord Strålfors
, som kommer att beskriva resan från ett
tryckeri till ett digitalt bolag och vad företaget trorom framtidens resa.

Läs mer här…

 Anmäl dig här! senast den 15 maj kl. 12.00

Vill du ha en personlig inbjudan till kommande frukostmöten?
Anmäl dig då via frukost@campusljungby.se