Utbildning i Internrevision

Internrevision – teori och praktik

Planerade utbildningstillfällen
28-29 januari 2021
Dag 1 kl 8.30-16.30 och dag 2 8.30-12.00

 

Utbildningsdagarna innehåller

  • Kraven i ledningssystemen för kvalitet och miljö
  • Revisionsteknik
  • Planering av en revision
  • Praktisk genomförande av en revision
  • Hur man skriver rapport
  • Avvikelse och förbättringsförslag
  • Förberedelser och genomförande av avslutande möte
  • Interna rutiner för internrevision

 

Anmäl intresse på kurs@resurscentrum.se
eller via formuläret här