Utbilda dig till våren

  

Anmäl ditt intresse för kompetensutveckling under våren.

 

Om du har ett behov av någon utbildning, tala om det för mig, det kan finnas fler som också vill.

Jag noterar intresset och återkommer med ett förslag på utbildningsdag när det finns tillräckligt många för att genomföra utbildningen.
Maila till info@ide.resurscentrum.se

Men som vanligt kan vi anpassa alla utbildningar för ert företag och göra utbildningen bara för er. Ring och tala om vad ni vill ha.

 

Här kan du se exempel på utbildningar.
Du kan läsa mer om dessa i kurskatalogen.

 

Ledarskap för chefer

Professionell presentationsteknik

Retorik och kommunikation

Säljande kommunikation

Projektmetodik

Excelutbildning olika nivåer

PowerPoint - skapa presentationer

Internrevision  

Ritningsläsning & mätteknik grund

Övriga tekniska/industri relaterade utbildningar

och mycket annat....