Frukostmöte – 20 mars

Framtidens tillväxttrender för företag och beslutsfattare i Ljungby

 – så utvecklas Ljungby kontra Sydsverige

Hur ser utvecklingen i Ljungby ut? Vilka trender kan vi se i Ljungby som arbetsmarknadsregion och hur förhåller sig dessa trender till hur Sydsverige i övrigt utvecklar sig?

Anders Borgehed, regionchef på Handelskammaren med fokus på policyfrågor i sydost, presenterar rapporten med fokus på Ljungby och hur den kan användas av företagsledare och andra beslutsfattare.

Plats: Högskolecentrum på Garvaren
Kostnadsfritt och som vanligt startar vi med kaffe och macka.
Ta gärna med dig dina kollegor, inbjudan gäller alla!

Glöm inte att anmäla dig på  frukost@cil.se

Välkomna!

Samverkan mellan
Idé & Resurscentrum – CIL – Handelskammaren – Ljungby Business Arena – Ljungby kommun