Vårens frukostmöten

Planering pågår för att kunna erbjuda intressanta frukostmöten
men redan nu kan du boka in vårens datum i din kalender.

20 februari, 20 mars, 17 april och 15 maj.

Som vanligt startar vi kl 7.30 med en enkel mingelfrukost och
ca kl 7.45 startar dagens program.

Alla är välkomna – ta gärna med en eller flera arbetskamrater!

Arr. Idé & Resurscentrum, CIL, Handelskammaren, LBA, Ljungby kommun.