Utbildning i Projektmetodik

Projektmetodik – teori och praktik

Projektledarutbildning med inriktning mot metodiken i projektarbetet.
Utbildningen passar nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare
och även alla som arbetar i eller med projekt.

Planerat utbildningstillfälle: tisdag-onsdag den 17-18 november
Dag 1 kl 9.00-17.00 och dag 2 8.00-16.00

 

Utbildningsdagarna innehåller

  • Projekt som arbetsform
  • Vad är ett projekt, projektdefinition? Behov/kundnytta/kund?
  • Bakgrund, gruppens sammansättning, grundläggande struktur i ett projekt
  • Syfte och mål med projektet
  • Förståelse för projektmålen och hur skall vi nå dessa – projektdirektiv
  • Organisationen i projektet, roller ansvar
  • Olika verktyg i projektet som; riskanalys, projektplan/tidsplan, intresseanalys och kommunikationsplan
  • Rapport och avsluta projekt
  • Utvärdera projekt
  • Teori varvas med praktisk projektövning

 

Anmäl intresse på kurs@resurscentrum.se
eller via formuläret här